מבט רב שנתי

ניתן להזיז ולשנות את גודל השטח הכחול על מנת לשנות את ציר הזמן בגרף למעלה

כמות מקרים שנתית - חצבת

בפילוח לאיזורים. ניתן לרחף מעל הצבעים השונים כדי לראות מספרים לכל איזור